Ciències. La salut i el desenvolupament personal

Sota aquest epígraf "(...) s'integra coneixements, habilitats i destreses per, des del coneixement del propi cos, prevenir conductes de risc i prendre iniciatives per desenvolupar i enfortir comportaments responsables i estils de vida saludables. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Sota aquest epígraf "(...) s'integra coneixements, habilitats i destreses per, des del coneixement del propi cos, prevenir conductes de risc i prendre iniciatives per desenvolupar i enfortir comportaments responsables i estils de vida saludables. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Més

Ciències. La salut i el desenvolupament personal No hi ha productes en aquesta categoria.