Persones, cultures i organització social

Aquest bloc "(...) inclou continguts orientats a la comprensió del funcionament de la societat a partir tant de l'anàlisi d'organitzacions pròximes, com del coneixement de les institucions espanyoles i europees. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Aquest bloc "(...) inclou continguts orientats a la comprensió del funcionament de la societat a partir tant de l'anàlisi d'organitzacions pròximes, com del coneixement de les institucions espanyoles i europees. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Més

Persones, cultures i organització social Hi ha un producte.

Mostrant 1 - 1 d'un element
Mostrant 1 - 1 d'un element