Matèria i energia

Aquí s'integren "(...) continguts relatius als fenòmens físics, les substàncies i els canvis químics que posaran els fonaments a aprenentatges posteriors. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'Educació primària.

Aquí s'integren "(...) continguts relatius als fenòmens físics, les substàncies i els canvis químics que posaran els fonaments a aprenentatges posteriors. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'Educació primària.

Més

Matèria i energia No hi ha productes en aquesta categoria.