Objectes, màquines i noves tecnologies

Aquest bloc integra "(...) continguts que es refereixen a l'alfabetització en les tecnologies de la informació i la comunicació, així com altres relacionats amb la construcció d'aparells amb una finalitat prèviament establerta, a partir del coneixement de les propietats elementals de seus components. (...)" RD1513/2006 pel qual s'estableixen e...

Aquest bloc integra "(...) continguts que es refereixen a l'alfabetització en les tecnologies de la informació i la comunicació, així com altres relacionats amb la construcció d'aparells amb una finalitat prèviament establerta, a partir del coneixement de les propietats elementals de seus components. (...)" RD1513/2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Més

Objectes, màquines i noves tecnologies Hi ha un producte.

Mostrant 1 - 1 d'un element
Mostrant 1 - 1 d'un element