Llegir i escriure

"(...) Molt especialment, s'ha de consolidar en esta etapa el domini de les tècniques gràfiques, la relació so-grafia, les normes ortogràfiques convencionals i la disposició del text en la pàgina, tenint en compte que la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació no ha d'obviar l'aprenentage del rudiments d'escriptura au...

"(...) Molt especialment, s'ha de consolidar en esta etapa el domini de les tècniques gràfiques, la relació so-grafia, les normes ortogràfiques convencionals i la disposició del text en la pàgina, tenint en compte que la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació no ha d'obviar l'aprenentage del rudiments d'escriptura autònoms socialment rellevants i valorats. (..)" RD111/2007 Currículum d'Educació Primària.

Més

Llegir i escriure No hi ha productes en aquesta categoria.