La mesura: estimació i càlcul de magnituds

Es tracta de "(...) facilitar la comprensió dels missatges en què es quantifiquen magnituds i s'informa sobre situacions reals que les nenes i nens han d'arribar a interpretar correctament. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Es tracta de "(...) facilitar la comprensió dels missatges en què es quantifiquen magnituds i s'informa sobre situacions reals que les nenes i nens han d'arribar a interpretar correctament. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Més

La mesura: estimació i càlcul de magnituds Hi ha 2 productes.

Mostrant 1 - 2 de 2 elements
Mostrant 1 - 2 de 2 elements