Assignatures

Información

Assignatures
Matèries que s'ensenyen en els cursos escolars i que formen part del currículum establert per la llei d'educació.

Assignatures No hi ha productes en aquesta categoria.

Sotscategories

 • Coneixement de si...

  "(...) Fa referència (...) a la construcció gradual de la pròpia identitat i de la seva maduresa emocional, a l'establiment de relacions afectives amb els altres i a l'autonomia personal com a processos inseparables i necessàriament complementaris. (... ) "RD1630 / 2006 ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació infantil.

 • Coneixement de l'entorn

  "(...) Amb aquesta àrea de coneixement i experiència es pretén afavorir en nens i nenes el procés de descobriment i representació dels diferents contextos que componen l'entorn infantil, així com facilitar la seva inserció en ells, de manera reflexiva i participativa. (...) "RD1630 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació infantil.

 • Llenguatges:...
  ManchaRoja-Lengua-EI.png

  "(...). Aquesta àrea (...) pretén també millorar les relacions entre el nen i el medi. Les diferents formes de comunicació i representació serveixen de nexe entre el món exterior i interior al ser instruments que fan possible la representació de la realitat, l'expressió de pensaments, sentiments i vivències i les interaccions amb els altres. (...) "RD 1630/2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació infantil.

 • Coneixement del medi...

  Aquesta àrea "(...) pretén, a més de proporcionar informacions diverses sobre el món, facilitar als nens i nenes els instruments necessaris perquè siguin capaços de comprendre-les i interpretar-les. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableix els ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

 • Llengua castellana i...

  "(...) Aquesta àrea com a objecte el desenvolupament de les habilitats lingüístiques: escoltar, parlar i conversar, llegir i escriure. També, i de manera específica, pretén acostar a la lectura i comprensió de textos literaris. (... ) "RD 1513/2006 pel qual estableix els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • Matemàtiques

  "(...) Les matemàtiques permeten estructurar el coneixement que s'obté de la realitat, analitzar-la i aconseguir una informació nova per conèixer-la millor, valorar-la i prendre decisions. (...) S'entenen com un conjunt d'idees i formes d'actuar que comporten no sols utilitzar quantitats i formes geomètriques, sinó, i sobretot, fer-se preguntes, obtenir models i identificar relacions i estructures, de manera que, en analitzar els fenòmens i situacions que es presenten en la realitat, es puguin obtenir informacions i conclusions que inicialment no estaven explícites. (...) "RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.