Tractament de la informació, atzar i probabilitat

Aquí s'inclou continguts que ajudin a l'alumnat a la "(...) comprensió de les informacions dels mitjans de comunicació (...)" i en la valoració del "(...) benefici que els coneixements estadístics proporcionen davant la presa de decisions, normalment sobre qüestions que estudien altres àrees. (...) "RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ens...

Aquí s'inclou continguts que ajudin a l'alumnat a la "(...) comprensió de les informacions dels mitjans de comunicació (...)" i en la valoració del "(...) benefici que els coneixements estadístics proporcionen davant la presa de decisions, normalment sobre qüestions que estudien altres àrees. (...) "RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Més

Tractament de la informació, atzar i probabilitat No hi ha productes en aquesta categoria.