Tractament de la informació i competència digital

"(...) Implica ser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva en seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seves fonts, així com les diferents eines tecnològiques; també tenir una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan és necessari, i respectar les normes de c...

"(...) Implica ser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva en seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seves fonts, així com les diferents eines tecnològiques; també tenir una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan és necessari, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l'ús de la informació i les seves fonts en els diferents suports. (...) "RD1513/2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

Més

Tractament de la informació i competència digital Hi ha un producte.

Mostrant 1 - 1 d'un element
Mostrant 1 - 1 d'un element