Autonomia e iniciativa personal
Autonomia-IconoCategoria.png

"(...) Suposen ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. (...)" RD1513 / 2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

Autonomia-IconoCategoria.png

"(...) Suposen ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. (...)" RD1513 / 2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

Més

Autonomia e iniciativa personal No hi ha productes en aquesta categoria.