Coneixement de si mateix i dels altres

"(...) Fa referència (...) a la construcció gradual de la pròpia identitat i de la seva maduresa emocional, a l'establiment de relacions afectives amb els altres i a l'autonomia personal com a processos inseparables i necessàriament complementaris. (... ) "RD1630 / 2006 ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació infantil.

"(...) Fa referència (...) a la construcció gradual de la pròpia identitat i de la seva maduresa emocional, a l'establiment de relacions afectives amb els altres i a l'autonomia personal com a processos inseparables i necessàriament complementaris. (... ) "RD1630 / 2006 ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació infantil.

Més

Coneixement de si mateix i dels altres No hi ha productes en aquesta categoria.