Coneixement del medi natural, social i cultural

Aquesta àrea "(...) pretén, a més de proporcionar informacions diverses sobre el món, facilitar als nens i nenes els instruments necessaris perquè siguin capaços de comprendre-les i interpretar-les. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableix els ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

Aquesta àrea "(...) pretén, a més de proporcionar informacions diverses sobre el món, facilitar als nens i nenes els instruments necessaris perquè siguin capaços de comprendre-les i interpretar-les. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableix els ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

Més

Coneixement del medi natural, social i cultural Hi ha 9 productes.

Sotscategories

 • Geografia. L'entorn i...

  Aquí s'agrupen "(...) continguts que van des de la percepció i representació espacial, passant per l'univers, el clima i la seva influència, l'aigua i  el seu aprofitament, així com la capacitat de les persones per actuar sobre la naturalesa. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • Ciències. La...

  Aquí s'agrupen els continguts que "(...) s'orienten al coneixement, respecte i estima pels éssers vius. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • Ciències. La salut i...

  Sota aquest epígraf "(...) s'integra coneixements, habilitats i destreses per, des del coneixement del propi cos, prevenir conductes de risc i prendre iniciatives per desenvolupar i enfortir comportaments responsables i estils de vida saludables. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • Persones, cultures i...

  Aquest bloc "(...) inclou continguts orientats a la comprensió del funcionament de la societat a partir tant de l'anàlisi d'organitzacions pròximes, com del coneixement de les institucions espanyoles i europees. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • Història. el canvi en...

  Aquí s'inclou "(...) continguts relatius a la mesura del temps i l'acostament a la conceptualització del temps històric, a través de la caracterització d'algunes societats d'èpoques històriques i de fets i personatges rellevants de la història (...) "RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • Matèria i energia

  Aquí s'integren "(...) continguts relatius als fenòmens físics, les substàncies i els canvis químics que posaran els fonaments a aprenentatges posteriors. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'Educació primària.

 • Objectes, màquines i...

  Aquest bloc integra "(...) continguts que es refereixen a l'alfabetització en les tecnologies de la informació i la comunicació, així com altres relacionats amb la construcció d'aparells amb una finalitat prèviament establerta, a partir del coneixement de les propietats elementals de seus components. (...)" RD1513/2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Mostrant 1 - 9 de 9 elements
Mostrant 1 - 9 de 9 elements