Matemàtiques

"(...) Les matemàtiques permeten estructurar el coneixement que s'obté de la realitat, analitzar-la i aconseguir una informació nova per conèixer-la millor, valorar-la i prendre decisions. (...) S'entenen com un conjunt d'idees i formes d'actuar que comporten no sols utilitzar quantitats i formes geomètriques, sinó, i sobretot, fer-se pregunte...

"(...) Les matemàtiques permeten estructurar el coneixement que s'obté de la realitat, analitzar-la i aconseguir una informació nova per conèixer-la millor, valorar-la i prendre decisions. (...) S'entenen com un conjunt d'idees i formes d'actuar que comporten no sols utilitzar quantitats i formes geomètriques, sinó, i sobretot, fer-se preguntes, obtenir models i identificar relacions i estructures, de manera que, en analitzar els fenòmens i situacions que es presenten en la realitat, es puguin obtenir informacions i conclusions que inicialment no estaven explícites. (...) "RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Més

Matemàtiques Hi ha 8 productes.

Sotscategories

 • Nombres i Operacions

  S'enfoca cap al desenvolupament de la "(...) habilitat per descompondre nombres de forma natural, comprendre i utilitzar l'estructura del sistema de numeració decimal, utilitzar les propietats de les operacions i les relacions entre elles per realitzar mentalment càlculs. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • La mesura: estimació i...

  Es tracta de "(...) facilitar la comprensió dels missatges en què es quantifiquen magnituds i s'informa sobre situacions reals que les nenes i nens han d'arribar a interpretar correctament. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • Geometria

  En aquest bloc s'inclou continguts sobre "(...) formes i estructures geomètriques (...)". Se li oferirà a l'alumnat "(...) contínues oportunitats per classificar, construir, dibuixar, modelitzar i mesurar, desenvolupant la capacitat per visualitzar relacions geomètriques. (...)" RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

 • Tractament de la...

  Aquí s'inclou continguts que ajudin a l'alumnat a la "(...) comprensió de les informacions dels mitjans de comunicació (...)" i en la valoració del "(...) benefici que els coneixements estadístics proporcionen davant la presa de decisions, normalment sobre qüestions que estudien altres àrees. (...) "RD1513 / 2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Mostrant 1 - 8 de 8 elements
Mostrant 1 - 8 de 8 elements