La pàgina web https://diverdidacticas.com/ és titularitat d'Emma Santibáñez Güde (en endavant, la propietària) i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com de l'obligació d'Informació a l'usuari prevista en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Dades identificatives

Nom: Emma Santibáñez Güde

CIF / NIF: 33459662-K

Direcció: carrer Ceramista Alfons Blat, 95-8ª

Població: Manises

Província: València

Telèfon: 630.509.281

E-mail: info@diverdidacticas.com

URL: https://diverdidacticas.com/Nombre de col·legiada 689 del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana.

 
Llicenciada en Pedagogia. Títol expedit per la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València, a Espanya.Condicions d'ús

 
Diverdidacticas.com té com a finalitat l'edició, difusió i promoció de material i recursos educatius.

 
La propietària podrà en qualsevol moment modificar el contingut, estructura i disseny del lloc web així com les presents disposicions sense necessitat de preavís.

 
Correspon a l'usuari adoptar les mesures adequades per detectar i eliminar l'existència de virus, cucs o altres elements que poguessin alterar els seus sistemes informàtics, no podent garantir-se per part de la propietària l'absència dels mateixos.

 
En cas que no compleixis amb la normativa establerta i facis cas omís als avisos i recomanacions que es t'enviïn, se't bloquejarà l'accés sent teva la responsabilitat de deixar de gaudir amb els serveis sense dret a reintegrament de la subscripció.

 

Registre

 
Amb el registre per a l'ús del servei garanteixes expressament ser major de catorze (14) anys, o major d'edat i amb capacitat contractual. 
Si ets menor d'edat, garanteixes expressament que disposes de l'autorització dels teus pares o tutors legals, així com que comptes amb els mitjans necessaris per a realitzar el pagament a què està subjecte aquest servei o se t'han concedit per la teva lliure disposició.

 
Garanteixes l'autenticitat de les dades comunicades com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis, així com, si és el cas, la informació importada del teu compte Facebook en el cas d'emprar Facebook Connect, OpenID o qualsevol forma de accés. De la mateixa manera, serà la teva responsabilitat com a usuari mantenir tota la informació facilitada permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la teva situació real.

 

Bon Ús

 
Com a usuari et compromets a utilitzar Diverdidacticas.com, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, a no utilitzar aquests amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del lloc web per altres usuaris.

 
Així mateix et compromets expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web. No obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Diverdidacticas.com presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

 
L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que puguin derivar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.


 
Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. Diverdidacticas.com no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 
Per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web podeu dirigir a la direcció de correu electrònic derechoslegales@diverdidacticas.com. 
Informació per a pares i tutors legals

 
Els continguts i serveis d'Diverdidacticas.com són aptes per a tots els públics. No obstant això, si el teu fill / a és menor d'edat et recomanem que supervises qualsevol activitat que realitzi a Internet.


En Diverdidacticas.com se sol·licita a tots els menors d'edat que verifiquin si tenen autorització dels pares per registrar-se i participar dels continguts i serveis.

Política de Privadesa i protecció de dades personals

 
D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportats en diverdidacticas.com, o qualsevol altre facilitat a Diverdidácticaspara seu accés a alguns dels serveis, siguin incorporades a fitxers titularitat de la propietària, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la web, per a la gestió de tasques bàsiques d'administració , així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb Diverdidácticas. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.


La propietària es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.


Les respostes dels camps que contenen un asterisc (*) o assenyalades com a obligatori, tenen un caràcter obligatori, en considerar-se la informació mínima exigible per gestionar la informació sol·licitada, sense aquesta informació seria impossible desenvolupar el servei sol·licitat. La resta dels camps són de resposta facultativa.


L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se la propietariael dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.


Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, al correu electrònic derechoslegales@diverdidacticas.com o per correu postal a l'adreça dalt indicada en les dades identificatives.

 

Social Media plug-ins

 
Una de les característiques de Diverdidacticas.com és la utilització dels anomenats plug-ins (com el botó "M'agrada") de la xarxa social facebook.com, administrada per Facebook Inc, 1601 S. Califòrnia Au, Palo Alto, CA 94304, EUA ( "Facebook") o del sistema de valoració +1 de Google, administrada per Google Inc. Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (EUA).La interacció d'aquests plug-ins, pàg. ex. al pressionar el botó "M'agrada" o "+1", envia automàticament la informació corresponent al teu compte i informa als teus amics a la xarxa que t'agrada el contingut que acabes de visitar. Diverdidacticas.com permet un intercanvi de dades continu amb Facebook i Google+. Tingues en compte que aquest intercanvi d'informació es produeix automàticament en visitar el nostre lloc web, sense haver d'activar necessàriament el social plug-in o si ja has iniciat sessió a Facebook prèviament. Si no vols que Facebook generi aquest perfil específic basat en la teva activitat, tanca la teva sessió a Facebook. Únicament tancar la pàgina de Facebook no és suficient. Per a més informació sobre l'objectiu i abast de l'adquisició de dades, el seu processament i ús en Facebook, o els seus drets i configuracions opcionals per protegir la seva privacitat, consulteu el text sobre protecció de dades de Facebook: http: //www.facebook. com/policy.php

Facebook Connect

Quan estigui disponible, el botó "Facebook Connect", podràs iniciar sessió en Diverdidacticas.com utilitzant les teves dades d'usuari de Facebook. A més, "Facebook Connect" pot transferir la informació sobre la teva activitat en el nostre lloc directament al teu perfil a Facebook. En aquest sentit, a l'activar aquest botó manifestes el teu consentiment exprés per permetre accés a les seves dades d'usuari a Facebook i per a la publicació d'activitats i informació en el teu perfil de Facebook. El teu consentiment exprés haurà de registrar per escrit per a la utilització posterior de les dades (p. Ex., Contacte a través del seu correu electrònic). Tingues en compte que Facebook rebrà informació del nostre lloc web, incloses les dades sobre les teves activitats en el lloc, a través de l'aplicació "Facebook Connect". Per personalitzar el seu mètode d'establir contactes, en alguns casos Facebook pot rebre informació limitada abans que l'aplicació o el lloc web hagin estat degudament autoritzats. Per a més informació sobre l'objectiu i abast de l'adquisició de dades, el seu processament i ús en Facebook, o els teus drets i configuracions opcionals per protegir la teva privadesa, consulta el text sobre protecció de dades de Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Observacions i informació pública de l'usuari

Com a usuari de Diverdidacticas.com garanteixes que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les teves pròpies dades personals i que siguin facilitades al lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts del lloc web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Diverdidacticas.com i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització. Així com qualsevol forma d'explotació comercial no autoritzada directament per Diverdidacticas.com, com ara reimpressió, revenda, agregació, o qualsevol element d'explotació col·lateral del sistema.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la llei. Diverdidacticas.com no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis oferts en la mateixa.

Diverdidacticas.com es reserva tots els drets de propietat intel·lectual (i si escau de propietat industrial) del lloc web. A tu et pertany la propietat intel·lectual dels continguts creats per tu.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l'ús del lloc web

Ets l'únic responsable de les infraccions en què puguis incórrer o dels perjudicis que puguis causar per la utilització del lloc web, quedant Diverdidacticas.com i els seus empleats, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar de les teves accions. Sent l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Diverdidacticas.com basada en la teva utilització del lloc web. Si és el cas, assumiràs totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Diverdidacticas.com amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

Diverdidacticas.com fa tots els esforços per oferir la informació continguda en el portal web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de diverdidacticas.com, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. De la mateixa manera, és possible que els continguts del portal web puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Responsabilitat pel funcionament del lloc web

Diverdidacticas.com exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, o desconnexions en el funcionament del sistema, motivat per causes alienes a Diverdidacticas.com.

Així mateix, Diverdidacticas.com també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Diverdidacticas.com.

Diverdidacticas.com està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir-te a altres llocs web, gestionats per tercers. Diverdidacticas.com declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del seu lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. Diverdidacticas.com queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que puguis patir en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

Limitació de la responsabilitat

Diverdidacticas.com no es fa responsable de la inclusió d'imatges o continguts que suposin la infracció dels drets d'imatge, propietat intel·lectual i industrial o que pugui incórrer en un incompliment legal de qualsevol àmbit, sent la responsabilitat de la persona física que contracti els serveis, la qual es compromet a tenir accés legal als continguts emprats per a la confecció del producte objecte de la contractació l'ús serà únicament privat.

Diverdidacticas.com no es fa responsable de les possibles incorreccions semàntiques, gramaticals o ortogràfiques introduïdes per part del contractant en la confecció del producte contractat.

Normativa sobre l'ús de cookies

La Política de galetes és part integrant de l'Avís Legal i la Política de Privacitat de Diverdidácticas. L'accés i la navegació en el lloc, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació de les condicions generals establertes al nostre Avís Legal (i per tant de la Política de Privacitat i Política de Cookies). Si us plau, clica aquí per llegir atentament la nostra Política de Galetes.

Normativa aplicable i jurisdicció competent

La normativa aplicable serà l'espanyola, l'idioma d'interpretació d'aquestes condicions serà l'espanyol i totes les controvèrsies seran sotmeses als jutjats i tribunals competents en la materia.