La meva passió, dissenyar activitats lúdiques que els facin els nens reflexionar, pensar sobre allò que aprenen. M'encanta idear mecàniques de joc que activin en les seves ments uns processos psicològics concrets destinats a la comprensió i interiorització d'aquests aprenentatges.

Partint que no conec una altra professió en la qual el/la professional hagi de dissenyar i elaborar les seves pròpies eines de treball com li passa al docent, considero que perquè la societat pugui treure més profit de la seva tasca, caldria permetre-li que es centrés en analitzar la situació de la seva aula i del seu alumnat, escollís recursos didàctics que millor s'ajustin a això i dinamitzés. Cal permetre'ls que puguin centrar-se en la reflexió-acció per treure el millor de cada alumne/a. Així que m'he proposat com a missió avivar la passió per ensenyar als que se senten com peix fora de l'aigua perquè busquen l'equilibri entre la seva faceta professional i la familiar/personal. Per a això, venc recursos didàctics que potenciïn la seva tasca professional i els serveixo de laboratori d'idees a implementar a les seves aules.

Els nostres productes

- Contemplen plantejaments metodològics diversos i no només la metodologia magistral (centrada en el docent) i memorització de continguts.

- Es basa en investigacions multidisciplinars, influents en el desenvolupament efectiu del procés d'aprenentatge-ensenyament. Es tracta de treure profit d'aquestes investigacions sobre neurologia, psicologia, sociologia, etc. per gestionar més eficaçment l'aula.

- S'enfoca cap a l'estimulació del pensament crític, la reflexió, el pensament creatiu, etc. En definitiva, deixa de banda la simple reproducció de continguts per passar a nivells més de connexió i reflexió d'aquests continguts.

- Promou un clima a l'aula de curiositat, esforç, superació personal, gaudi, cooperació i respecte.
 

QUI


El cervell que no descansa perseguint el seu somni i amb la que feu negocis... Emma Santibáñez Güde (ver currículum)

Col·laboradors hàbils i altruistes que van dedicar el seu temps per enriquir aquest projecte:


• Jorge Suanes (al peu del canó, dia i nit)


• José Luis Santibáñez, Paki Banacloy i José Navarrete (en el disseny dels personatges diverdidácticos que identifiquen les diferents competències bàsiques)


• Jorge Suanes i Blas Pi (la melodia de Diverdidácticas)


• Raquel Santibáñez i Mireia Basomba (en la revisió de les traduccions a valencià i català, i anglès, respectivament).


• Juan Ferrando (en gestions administratives)


• José Luis Calataiud (en fotografies dels productes)